Hinduizmde doğum ölüm yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlar

hinduizmde doğum ölüm yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlar

hinduizmde doğum ölüm yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlar

Cevap: Hinduizm’de doğum, ölüm ve yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlar “Samsara”, “Karma” ve "Moksha"dır.

Samsara, Sanskritçe bir kelime olup reenkarnasyon veya sürekli döngü anlamına gelir. Hinduizm’de hayatın her aşamasında insanların bu dünyada sıkışıp kalmalarına neden olan bir döngü olarak görülür.

Karma ise eylemlere dayalı bir ilkedir. Hinduizm’e göre insanlar, yaptıkları eylemlerinin sonuçlarına bağlı olarak doğumdan doğuma farklı seviyelerde yeniden doğacaklardır. Bu nedenle, iyi davranışlar iyi sonuçlar doğururken, kötü davranışlar kötü sonuçlar doğuracaktır.

Moksha ise Samsara döngüsünden kurtuluşun anlamını taşır. Hinduizm’de Moksha, kişinin ruhunun özgürleşmesi ve sonsuz bir varoluşa ulaşmasıdır. Bu durumda, kişi artık bedenin sınırlamalarından kurtulmuştur ve özgürdür.