Hinduizm de yaratıcı ve evrenin mutlak hakimi kabul edilen tanrı hangisidir

hinduizm de yaratıcı ve evrenin mutlak hakimi kabul edilen tanrı hangisidir

hinduizm de yaratıcı ve evrenin mutlak hakimi kabul edilen tanrı hangisidir

Cevap: Hinduizm’de yaratıcı ve evrenin mutlak hakimi kabul edilen tanrı Brahman’dır. Brahman, tüm varoluşun kaynağı ve nihai gerçekliğidir. Hindu felsefesinde Brahman, her şeyin temelindeki sonsuz, sınırsız ve değişmez varlık olarak kabul edilir.

Brahman, üç ana tanrı olan Brahma (yaratıcı), Vishnu (koruyucu) ve Shiva (yıkıcı) gibi birçok farklı formda da ifade edilebilir. Bu tanrıların hepsi, Brahman’ın farklı yansımalarıdır ve tüm evrene hükmederler. Hinduizm’de, insanlar Brahman’ın bireysel bir görünümü olan atmanın (ruhun) içinde yaşarlar ve bu nedenle evrende mevcut olan tüm varlıklar, Brahman’ın farklı yönlerinin ifadesi olarak kabul edilir.