Hidrografya biliminin çalışma alanı hangisidir?

Hidrografya biliminin çalışma alanı hangisidir?

Hidrografya biliminin çalışma alanı hangisidir?

Cevap: Hidrografya biliminin çalışma alanı suyun fiziksel özellikleri, hareketi ve dağılımıdır.

Hidrografya, yeryüzündeki su kaynaklarının incelenmesi, su döngüsü, akarsuların oluşumu ve yapıları, göllerin ve denizlerin özellikleri, su kalitesi ve diğer hidrolojik konuları kapsar. Bu nedenle, hidrografya, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunması için önemli bir disiplindir.