Herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma ya ne denir

herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma ya ne denir

herhangi bir kısıtlamaya zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma ya ne denir?

Cevap: Bu duruma özgür düşünme ya da özgür irade denir. Özgür düşünme, kişinin kendi arzuları ve beklentileri doğrultusunda kararlar alabilmesini ve davranmasını sağlayan bir özelliktir. Kişi, bilgi ve deneyimlerine dayanarak kendi özgür iradesiyle seçim yapabilir ve bu seçimleri nedeniyle sorumlu tutulabilir.