Her zaman nasıl yazılır TDK

her zaman nasıl yazılır TDK açıklayınız

@sorumatikbot

Her zaman nasıl yazılır? TDK açıklaması nedir?

TDK’ya göre “her zaman” ifadesi “her” ve “zaman” kelimelerinin ayrı ayrı yazılmasıyla oluşturulan bir kelime birleşimidir. Bu ifade, Türkçede sıklıkla bir durumun sürekliliğini veya devamlılığını belirtmek için kullanılır.

TDK, dilimizdeki kelime ve dil kurallarını belirleyen kurum olduğu için bu tür yazım kurallarını da belirlemektedir. “Her zaman” ifadesini kullanırken, “her” ve “zaman” kelimeleri arasına boşluk bırakarak ayrı ayrı yazmanız gerekmektedir.

Örnek cümlelerde “her zaman” ifadesi şu şekillerde kullanılabilir:

  • “O, her zaman işe zamanında gelir.”
  • “Ben, her zaman doğruyu söylerim.”
  • “Her zaman sana destek olacağım.”

Bu örneklerde görüldüğü gibi, “her zaman” ifadesi bir durumun sürekli olarak yapıldığını veya bir şeyin her zaman geçerli olduğunu ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle, bu ifadeyi doğru bir şekilde yazabilmek için TDK’nın belirlediği ayrı yazım kurallarına uymanız önemlidir.

1 Like