Her iki terazi de dengede olduğuna göre, + toplamı kaça eşittir?

A)
-)-3
4
25
+
B)
13
5
Şekildeki teraziler, üzerlerinde bulunan toplama işlemlerinin değerine göre dengeyi sağ-
lamaktadır.
2
35
2
+
B) -4
12/+
3
Her iki terazi de dengede olduğuna göre, + toplamı kaça eşittir?
D)
C) -5
3
+
4
9
7
D) 6