Her fikir var olan başka bir fikirden doğar felsefesi hangi tekniğin felsefesidir

her fikir var olan başka bir fikirden doğar felsefesi hangi tekniğin felsefesidir

Her fikir var olan başka bir fikirden doğar felsefesi hangi tekniğin felsefesidir

Cevap: Scamper, yaratıcı düşünme alanında kullanılan bir tekniktir. Scamper kelimesi, yaratıcı düşünceler üretmek için 9 soruyu ifade eden bir akronimdir. Bu sorular aşağıdaki şekildedir:

S: Substitute (Değiştir): Var olan bir bileşen yerine başka bir bileşen kullanılabilir mi?
C: Combine (Birleştir): Farklı fikirlerin birleştirilmesi yeni bir fikir oluşturabilir mi?
A: Adapt (Adaptasyon): Başka bir şeyden veya fikirden uyarlanarak kullanılabilir mi?
M: Modify (Değiştirme): Var olan bir bileşeni değiştirerek yeni fikirler oluşturulabilir mi?
P: Put to another use (Başka bir amaç için kullanma): Bir bileşen başka bir amaç için kullanılabilir mi?
E: Eliminate (Çıkarma): Çözüm için gereksiz olan faktörler veya bileşenler çıkarılabilir mi?
R: Rearrange (Yeniden düzenleme): Bileşenleri yeniden düzenleyerek yeni bir fikir oluşturulabilir mi?

Bu teknik, düşünceler arasındaki bağlantıları bulmaya ve var olan fikirleri genişletmeye yardımcı olur. Scamper tekniği, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek, problemlere farklı açılardan yaklaşmak ve daha özgün çözümler üretmek için sıklıkla kullanılır.