Hem solunum hem sindirim organı nedir

Hem solunum hem sindirim organı nedir

Hem solunum hem sindirim organı nedir?

Cevap: utak (farenks), hem solunum hem de sindirim sistemine ait bir organdır. Solunum işlevi burada, burun ve ağız boşluğundan gelen havanın geçtiği solunum yolunun bir parçası olarak gerçekleşir. Sindirim işlevi ise, yutakta başlayan yutma sürecinin bir parçasıdır.

Yutakta, besinler boğazın arka kısmında bulunan yutak kapakçığı (epiglottis) tarafından solunum yoluna kaçmaması için sindirime uygun hale getirilir. Daha sonra yemek borusuna geçerek sindirim sistemine devam eder.