Hediyenin eş anlamlısı nedir?

Hediyenin eş anlamlısı nedir?

Hediyenin eş anlamlısı nedir?

Cevap: Hediye kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelime Armağan sözcüğüdür.