Hazreti peygamberimizin dini tebliğ maksadı taşımayan davranışları

hazreti peygamberimizin dini tebliğ maksadı taşımayan davranışları

Hazreti peygamberimizin dini tebliğ maksadı taşımayan davranışları?

Cevap: Hazreti peygamberimizin dini tebliğ maksadı taşımayan davranışlarına Sünnet-i zevâid denir.