Hayat sigortaları

Kadir GÜREL’in 09.10.2018 tarihinde kredisini erken kapattığını fakat poliçesini iptal ettirmediğini varsayarsak 12.10.2020 tarihinde vefat etmesi halinde sigorta şirketinin ödemede bulunup bulunmayacağını eğer ödemede bulunacaksa kime ne kadar? ödemede bulunmayacaksa nedenin anlatınız?