Havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarına sebep olabilecek gaz

havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarına sebep olabilecek gaz

Cevap: Havadaki su buharı ile birleşerek asit yağmurlarına sebep olabilecek gaz, özellikle kükürt dioksit (SO2) ve azot dioksit (NO2) gibi kirletici gazlardır. Bu gazlar atmosferde su buharı ile reaksiyona girerek sülfürik asit (H2SO4) ve nitrik asit (HNO3) gibi asitler oluşturabilirler. Bu asitler yağmur damlacıkları içinde çözünerek yer yüzeyine düşer ve asit yağmurlarına neden olur. Asit yağmurları çevresel kirliliğin bir sonucu olarak ortaya çıkar ve bitkiler, toprak, su kaynakları ve yapılar üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.