Hava kirliliği günümüzün gerçeğidir

Hava kirliliği günümüzün gerçeğidir. Devletle- rin önlem almaya çalışmasına rağmen kısa za- man içinde tamamen engellenmesi maalesef imkânsız. Bu nedenle biz kişisel tedbirlerle bun- dan korunmanın yoluna gitmeliyiz. Burundan nefes alarak, sanayi bölgelerinden uzakta ya- şayarak, akşam vakitlerinde dışarı çıkmayarak, bacalara filtre takarak hava kirliliğinin etkilerin- den biraz da olsa kurtulmak mümkündür.