Hangisinin yokluğunda şeker hastalığı ortaya çıkar

hangisinin yokluğunda şeker hastalığı ortaya çıkar

hangisinin yokluğunda şeker hastalığı ortaya çıkar

Cevap: Şeker hastalığı, pankreasın yeterli miktarda insülin hormonu üretememesi veya vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamaması sonucu ortaya çıkar. Bu durumda, insülin hormonunun eksikliği veya etkisizliği nedeniyle kan şekeri düzeyleri yükselir.

Dolayısıyla, insülin hormonunun yokluğu veya etkisizliği şeker hastalığının temel nedenidir. Tip 1 diyabet, pankreasın insülin üretme yeteneğinin tamamen kaybedildiği bir durumdur. Bu durumda, pankreas insülin üretemediği için kişinin dışarıdan insülin alması gerekmektedir.

Tip 2 diyabet ise genellikle vücudun insülini etkili bir şekilde kullanamamasıyla ilişkilidir. Pankreas hala insülin üretebilir, ancak vücut insülini yeterince kullanamaz veya etkin bir şekilde kullanamaz.

Sonuç olarak, şeker hastalığının ortaya çıkması için insülin hormonunun yokluğu veya etkisizliği gerekmektedir.