Hangisi tevhid-i tedrisat kanunu ile yapılan değişikliklerden değildir

hangisi tevhid-i tedrisat kanunu ile yapılan değişikliklerden değildir

Soru tam olarak nedir?

Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye’de kabul edilmiş olan bir kanundur ve eğitim alanında büyük bir reform anlamına gelir. Bu kanun, medrese ve diğer dini okulların kapatılmasını ve eğitimin tek bir merkezde, yani devletin kontrolünde toplanmasını amaçlamıştır. Bu sayede çağdaş ve laik bir eğitim sistemi oluşturulması hedeflenmiştir.

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile yapılan değişikliklerden biri, eğitimin din ve laiklik ayrımı yapmaksızın devlet kontrolü altında verilmesine yönelik bir dönüşümü ifade eder. Bu kanunun amacı, eğitimi din etkisinden arındırarak modern ve bilimsel temelli bir eğitim sistemini teşvik etmekti.