Hangisi maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?

Hangisi maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?

a. Ulûhiyet
b. İnsanın Özgürlüğü
c. Amel- İman İlişkisi
d. Kaza-Kader
e. Nübüvvet

Hangisi maturidiliğin görüşlerinden biri değildir?

Cevap: Sorunun doğru cevabı d. Kaza-Kader dir.