Hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun modern yaklaşımında öne çıkan kavramdır

hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun modern yaklaşımında öne çıkan kavramdır

hangisi kurumsal sosyal sorumluluğun modern yaklaşımında öne çıkan kavramdır

Cevap: Kurumsal sosyal sorumluluğun modern yaklaşımında öne çıkan kavramlardan biri "sürdürülebilirlik"dir. Sürdürülebilirlik, kurumların faaliyetlerini çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan uzun vadeli olarak sürdürülebilir hale getirmeyi hedefleyen bir yaklaşımdır. Kurumlar, sadece kâr elde etmeyi değil, aynı zamanda çevre koruması, toplumun refahına katkı sağlama ve etik değerlere uygun hareket etme gibi sorumluluklarını da gözeterek faaliyet göstermelidir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel etkileri en aza indirgemek, doğal kaynakları verimli kullanmak, toplumun ihtiyaçlarını karşılamak, çalışan haklarını korumak, etik standartlara uymak gibi unsurları içerir. Kurumsal sosyal sorumluluğun modern yaklaşımında, sürdürülebilirlik odaklı iş stratejileri ve uygulamaları ön plana çıkarılarak hem çevresel hem de toplumsal fayda sağlanması hedeflenir. Bu şekilde, şirketler ekonomik başarılarının yanı sıra çevreye, topluma ve paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getiren bir konumda olmayı amaçlarlar.