Hangisi horasan bölgesinde yetişmiş sufilerden biri değildir

hangisi horasan bölgesinde yetişmiş sufilerden biri değildir

Cevap:

Horasan bölgesinde yetişmiş önemli Sufi şahsiyetlerinden bazıları şunlardır:

  1. Ahmed Yesevi: 11. yüzyılda yaşamış Türk-İslam alimi ve Sufi şairdir. “Divan-ı Hikmet” adlı eseriyle tanınmaktadır. Kazakistan’ın Simkent kentindeki türbesi, günümüzde de bir ziyaret yeri olarak kabul edilmektedir.

  2. Muhammed Bakır el-Cürcani: İranlı Sufi alimlerden olup, “El-Ta’rifat” adlı Sufi öğretilerini anlatan yazısıyla ün kazanmıştır.

  3. Fariduddin Attar: 12. yüzyılda Horasan bölgesinde yaşamış İslamî mistik ve şairdir. “Kuşlar Meclisi” ve “Mantıkut-Tayr” gibi eserleriyle tanınmaktadır.

  4. Bayezid Bistami: 9. yüzyılda yaşamış İranlı Sufi şeyhlerindendir. “Benlik fani, Hakikat baki” sözüyle ünlüdür.

  5. Velid Bin Muğire: 8. yüzyılda yaşamış ünlü bir Bedevi şair ve müzisyendir. İslam öncesi dönemde yaşamıştır ve İslamiyet öncesi şiirleri hala Arap şiiri geleneğinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Bu isimler, Horasan bölgesinde Sufi düşüncesinin ve maneviyatının gelişmesine katkıda bulunmuş önemli şahsiyetlerdir.