Hangisi birleşmiş milletler bünyesinde yer alan komiteler den değildir?

Hangisi birleşmiş milletler bünyesinde yer alan komiteler den değildir?

Hangisi birleşmiş milletler bünyesinde yer alan komiteler den değildir?

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BÜNYESİNDE YER ALAN KOMİTELER ve KURULUŞ İSİMLERİ

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
İşkenceye Karşı Komite
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi
Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
Göçmen İşçiler Komitesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği
Çocuk Hakları Komitesi
Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
Engelli Kişilerin Hakları Komitesi
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Avrupa Ağı
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı
Ulusal İnsan Hakları Kurumları Küresel İttifakı
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Adalet Divanı
Ulusal Kurumlar, Bölgesel Mekanizmalar ve Sivil Toplum Birimi