Hangisi andronovo kültürü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Hangisi andronovo kültürü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

A)Altaylar, Güney sibirya ve Hazarın Doğusuna kadar uzanan bölgede gelişmiştir.
B)Orta Asya kültürleri içerisinde yayılma alanı en geniş olan kültür olmuştur.
C)Bu kültürde ilk kez altından ve tunçtan yapılmış aletlere rastlanmıştır.
D)Türklerin en eski kültür merkezi olarak görülmektedir.

Hangisi andronovo kültürü ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Cevap: D) Türklerin en eski kültür merkezi olarak görülmektedir ifadesi yanlıştır. Andronovo kültürü, Orta Asya’da M.Ö. 2. binyılın başlarında ortaya çıkmış bir kültürdür. Bu kültürün yayıldığı alan, Altay Dağları’ndan Hazar Denizi’nin doğusuna kadar uzanan geniş bir bölgedir. Andronovo kültürü, altın ve tunçtan yapılmış aletlere sahip olmakla bilinir ve Orta Asya kültürleri içerisinde yayılma alanı en geniş olan kültürlerden biridir. Ancak, bu kültür Türklerin en eski kültür merkezi olarak görülmemektedir.