Hangisi anadolu topraklarında yetişen alimlerden biridir?

Hangisi anadolu topraklarında yetişen alimlerden biridir?

Hangisi anadolu topraklarında yetişen alimlerden biridir?

Cevap:

 • Mevlana Celaleddin Rumi: Sufi düşünce ve şiir konularında önemli eserler vermiştir.
 • Hacı Bayram Veli: Tasavvuf düşüncesinin önde gelen temsilcilerindendir.
 • Yunus Emre: Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir, halk edebiyatına yaptığı katkılarla tanınmaktadır.

Bunların dışında aşağıda ki alimler örnek verilebilir;

 • Kaşgarlı Mahmut.

 • Yunus Emre.

 • Hoca Ahmet Yesevi.

 • Hacı Bektaş Veli.

 • Ahi Evran.

 • Hacı Bayram Veli.

 • Sarı Saltuk.

 • Süleyman Çelebi.

 • Geyikli Baba.

 • Akça Koca.

 • Yusuf Has Hacip.

 • Edip Ahmet Yükneki.

 • Aşık Paşa.

 • Molla Fenari.

 • Şeyh Edebali