Hangi sayının 47 eksiğinin 158 fazlası 600 eder?

hangi sayının 47 eksiğinin 158 fazlası 600 eder?

Hangi sayının 47 eksiğinin 158 fazlası 600 eder?

Cevap:
Soruda verilen cümleyi denklemleştirelim.

Hangi sayının 47 eksiğinin 158 fazlası 600 eder ise, bu sayı x ise şu denklemi elde ederiz:

x - 47 + 158 = 600

Bu denklemi çözerek x’i bulalım:

x - 47 + 158 = 600
x + 111 = 600
x = 489

Bu nedenle, hangi sayının 47 eksiğinin 158 fazlası 600 eder sorusunun cevabı 489dur.