Hangi sayının 392 fazlası 3 basamaklı en büyük çift sayıya eşittir

Hangi sayının 392 fazlası 3 basamaklı en büyük çift sayıya eşittir

Üç basamaklı en büyük çift sayı 998 dir.

Sorulan sayıyı bulmak için 998 den 392 i çıkarız.

Cevap: 998-392=606