Hangi sayının 2 katının 13 eksiği 27 eder?

Hangi sayının 2 katının 13 eksiği 27 eder?

Hangi sayının 2 katının 13 eksiği 27 eder?

Cevap: Bir sayının 2 katının 13 eksiği, sayının 2 ile çarpımından 13 çıkarılarak bulunur.

Bir sayıyı x olarak adlandıralım. O halde “hangi sayının 2 katının 13 eksiği 27 eder” sorusunu matematiksel bir ifadeyle şöyle yazabiliriz:

2x - 13 = 27

Bu denklemin çözümü için, öncelikle her iki tarafı da 13 ile toplarız:

2x = 27 + 13

2x = 40

Sonra, her iki tarafı da 2 ile böleriz:

x = 20

Bu nedenle, “hangi sayının 2 katının 13 eksiği 27 eder” sorusunun cevabı 20’dir. Yani sağlaması, 2 x 20 - 13 = 27.