Handanın şekerlerinin yarısının 2 fazlası 12 dir handanın şekerlerinin tamamı kaçtır

handanın şekerlerinin yarısının 2 fazlası 12 dir handanın şekerlerinin tamamı kaçtır?

handanın şekerlerinin yarısının 2 fazlası 12 dir handanın şekerlerinin tamamı kaçtır?

Cevap: Soru ifadesinden yola çıkarak, Handan’ın şeker sayısını “x” olarak adlandırabiliriz. Soruda verilen bilgiye göre, “Handan’ın şekerlerinin yarısının 2 fazlası 12 dir.” Bu ifadeyi matematiksel bir denklem haline getirirsek;

x/2 + 2 = 12

Burada x, Handan’ın toplam şeker sayısıdır. İlk adımda 2’yi sağ tarafa taşıyarak denklemin sol tarafında sadeleştiriyoruz.

x/2 = 10

Daha sonra her iki tarafı da 2 ile çarparak denklemi çözüyoruz.

x = 20

Buna göre, Handan’ın toplam şeker sayısı 20’dir.