Hammurabi kanunlarının genel özellikleri nelerdir

Hammurabi kanunlarının genel özellikleri nelerdir

Hammurabi kanunlarının genel özellikleri

  • Babil Kralı Hammurabi yapmıştır.

  • Tarihteki ilk yazılı anayasadır.

  • Failin fiziksel cezasına daha fazla vurgu yapan ilk kanunlardan biridir.

  • Katı kuralları vardır.

  • Kısas ön plana çıkmıştır.

  • Her bir suç için belirli cezalar öngörmüştür ve masumiyet karinesini tesis eden ilk kanunlar arasındadır.

  • Kurallar cinsiyete ve sosyal sınıfa göre farklılık göstermektedir.

  • Kanunlar 2,25 metrelik bir siyah taş üzerine yazılmıştır.