Halkın kendisini yönetecek kişileri seçtiği yönetim biçimine ne denir

Halkın kendisini yönetecek kişileri seçtiği yönetim biçimine ne denir

Halkın kendisini yönetecek kişileri seçtiği yönetim biçimine ne denir?

Cevap:

Halkın kendisini doğrudan veya temsilcileri aracılığıyla yönettiği yönetim biçimine “demokrasi” veya cumhuriyet denir. Demokrasi, en geniş anlamıyla, halkın egemenliğine dayanan bir yönetim şeklidir. Bu sistemde, seçimler yoluyla halk kendi kendini yönetmek için liderleri ve temsilcileri seçer.

Temel prensipleri arasında, her vatandaşın eşit haklara sahip olması, özgürce düşünce ve ifade özgürlüğü, çoğulculuk, saydamlık, hesap verebilirlik, adalet, insan hakları ve hukukun üstünlüğü bulunur. Demokrasi, dünya genelinde birçok farklı şekilde uygulanmaktadır ve uluslararası toplum tarafından desteklenen temel bir insan hakları ilkesi olarak kabul edilir.