Halilullah olarak anılan peygamber hangisidir?

Halilullah olarak anılan peygamber hangisidir?

Halilullah olarak anılan peygamber hangisidir? Sorusunun cevabı.

Cevap: İslam peygamberlerinden biri olan Halilullah, Hz. İbrahimdir. “Halilullah” kelimesi Arapça kökenli olup, “Allah’ın dostu” anlamına gelir. Hz. İbrahim, İslam inancına göre, Allah’ın birliğini ve tevhid inancını yaymak için gönderilmiş bir peygamberdir. Kur’an’da birçok kez ismi geçen Hz. İbrahim, aynı zamanda Musevilik ve Hristiyanlık inançlarında da önemli bir peygamberdir.