Hakaniye lehçesi ile yazılan eser hangisidir

hakaniye lehçesi ile yazılan eser hangisidir

Hakaniye lehçesi ile yazılan eser hangisidir?

Cevap: Hakaniye lehçesi Karahanlı Türkçesi ile yazılan eserler: kutadgu bilig , divanü lügati’t-türk, atebetül hakayık ve divan-ı hikmet tir.