Hadise eş anlamlısı nedir?

Hadise eş anlamlısı nedir?

Hadise eş anlamlısı nedir?

Cevap:

Hadise kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlı olan kelimeler *Olay, Vukuat kelimeleridir.