Günümüzde balkanlarda yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir

Günümüzde balkanlarda yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir

Günümüzde balkanlarda yaşayan milletlerin kültürel özelliklerini korumuş olmalarının sebebi nedir?

Bu bölgede yaşayan Türkler asimile olmamış kendi gelenek-görenek ve örf adetlerini korumuşlardır. Bu bölgelere baktığımızda hala anadolu da geçerli bir çok geçmiş örf ve adetlerimizi görebilirsiniz