Güçlünün eş anlamlısı nedir

Güçlünün eş anlamlısı nedir?

Güçlünün eş anlamlısı nedir?

:white_check_mark: :point_right:t4: Eş anlamlı kelime nedir

Cevap: Güçlünün eş anlamlısı olan kelime kuvvet sözcüğüdür.