Göz sağlığının korunmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır

Göz sağlığının korunmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

A)yazı yazarken ışık arkadan gelmelidir
B)karda güneş gözlüğü kullanılmalıdır
C)Televizyon seyredilen ortamın az ışıklı olmasına dikkatedilmelidir
D)Kitap okurken arada 40cm uzaklık olmalıdır
E)Gözler ovuşturulmmamalıdır

Göz sağlığının korunmasıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Cevap A dır. Yazı yazarken ışık sol üs tarafımızdan gelmelidir.