Giritliler deniz ticaretine önem vermiş yunanistan,mısır ve anadolu uygarlıkları ile kültür

Giritliler deniz ticaretine önem vermiş yunanistan,mısır ve anadolu uygarlıkları ile kültür alışverişinde bulunmuş ve ticari ilişkiler geliştirmişlerdir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile doğrudan ilişkilidir

A-sınıf farklılıklarının kaldırılmasıyla
B-paranın kullanımda olmasıyla
C-girit’in stratejik ve coğrafi konumuyla
D-tarıma önem verilmemesiyle
E-şehir devletleri kurmalarıyla

Giritliler deniz ticaretine önem vermiş yunanistan,mısır ve anadolu uygarlıkları ile kültür sorusunun cevabı?

Cevap: Verilen bilgilere göre Giritliler bulunduğu stratejik ve coğrafi konumu iyi kullanmışlardır. Cevap C dir.