Girişimcilerin geri döndürülemez yatırımlarını gerçekleştirmeden önce ihtiyaç duyacakları iş gücü konusunda sıkıntı yaşamamaları için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekmektedir?

Girişimcilerin geri döndürülemez yatırımlarını gerçekleştirmeden önce ihtiyaç duyacakları iş gücü konusunda sıkıntı yaşamamaları için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekmektedir?

A. Kalifiye iş gücü arzının bölgesel bazda önemli farklılıklara sahip olduğunu bilmek
B. Maliyeti istihdam gereklerinin önünde görmek
C. Vasıfsız iş gücü kullanarak girişime başlamak
D. İşgücü ile ilgili iyimser beklentilerle girişimi başlatmak
E. İşsizlik oranları oldukça yüksek görünmesine güvenmek

Cevap: Kalifiye iş gücü bölgesel bazda önemli farklılıklara sahiptir. Doğru cevap A dır.