Geometri sorusu cozebilirseniz güzel olur

Taban yarıçapı 3 birim, yüksekliği 20 birim olan silindir bi- çimindeki bir kabın içine, taban yarıçapı 1 birim, yüksekli- ği 15 birim olan silindir biçiminde bir mum tabanları çakışık biçimde şekildeki gibi iç içe konulmuştur.

Kabın içinde mum yokken musluk açıldığında, kap 45 dakikada dolmakta, mum yakıldığında ise tamamı 60 dakikada erimektedir.

Mum kabın içindeyken aynı anda musluk açılıp mum yakılırsa mum kaç dakika sonra söner?