Geometri de zorlanıyorum

Yukarıdaki şekilde verilen ABCD yamuğunda

[AD]//[BC] ve |AB| = |AD|'dir.

m(BCD)=68° ve m (BDC) = 78° olduğuna göre,

m(BAD) kaç derecedir?