Genetik ve

Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanlar farklı genetik hastalıkların ortaya çıkmasına sebep olabilir.

Yapılan çalışmalarda canlıların yaşamlarını ko- rumayı ve sağlıklı yaşamın devamını sağlama- yi hedefler.

Hayvancılıkta daha verimli döllerin üretilmesini sağlar.

Tarım alanında daha verimli tohumların üretil- mesini sağlar.

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi genetik mühendisliği çalışmalarına örnek verilebilir?