Gelişimsel açıdan uygun programla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

gelişimsel açıdan uygun programla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Gelişimsel açıdan uygun programla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır

Cevap:

Gelişimsel açıdan uygun program, her çocuk için aynı şekilde uygulanabilir” ifadesi yanlıştır. Gelişimsel açıdan uygun bir program, çocukların farklı gelişim düzeyleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmalıdır. Her çocuk, farklı bir bireysel gelişim sürecine sahiptir ve bu nedenle bir programa kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gereklidir. Bu nedenle, gelişimsel açıdan uygun bir program, tüm çocuklar için aynı şekilde uygulanamaz.