Gelirlerimiz ile giderlerimizin dengeli bir şekilde ayarlanabilmesi için yapılan planlama nedir

Gelirlerimiz ile giderlerimizin dengeli bir şekilde ayarlanabilmesi için yapılan planlama

Gelirlerimiz ile giderlerimizin dengeli bir şekilde ayarlanabilmesi için yapılan planlama nedir? Sorusunun cevabı.

Cevap: Gelirlerimiz ile giderlerimizin dengeli bir şekilde ayarlanabilmesi için yapılan planlama, bütçe yönetimi olarak adlandırılır.

Bütçe yönetimi, gelir ve giderlerin dengeli bir şekilde planlanması ve yürütülmesi için yapılan bir yönetim sürecidir. Bu süreç, insanların veya işletmelerin aylık, yıllık veya diğer bir dönemsel süreçteki gelir ve giderlerini inceleyerek, gelirlerini en iyi şekilde kullanmasına ve giderlerini en aza indirmesine yardımcı olur.