Gelirdeki değişimin tasarruf edilen kısmına ne ad verilir

gelirdeki değişimin tasarruf edilen kısmına ne ad verilir

gelirdeki değişimin tasarruf edilen kısmına ne ad verilir

Cevap: Gelirdeki değişimin tasarruf edilen kısmına “tasarruf” denir. Tasarruf, kişinin veya bir ekonominin gelirinin bir kısmını harcamadan biriktirmesidir. Gelirdeki artış veya değişim sonucunda tasarruf edilen miktar, kişinin gelir düzeyine ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. Tasarruf, kişisel finans yönetiminde önemli bir kavramdır ve gelecekteki harcamalar için bir güvence sağlar. Ayrıca, ekonomik büyümeyi desteklemek ve yatırımları teşvik etmek için de önemli bir rol oynar.