Gazlar ideal

Şekil
Şekil I’de cam tüp içerisindeki bir miktar He gazi
dilmiştir. Şekil I’deki cam tüp aynı şartlarda ters çevrilerek Şekil
Il’deki durum elde edilmiştir.
Buna göre ortamdaki açık hava basıncı kaç cmHg’dir?
A) 60
A) 14
B) 65
11.
4,1 atm basınç, 127°C sıcaklık koşullarında 3,5 g/L yoğun-
luğa sahip olan X gazının mol kütlesi aşağıdakilerden han-
gisinde doğru verilmiştir?
8) 28
C) 70
127 C
O’C
D) 76
C) 32
D) 56
E) 80
Belirli miktardaki bir gazın sabit hacimdeki ilk ve son sıcaklıkla-
n aşağıda verilmiştir.
lik Sıcaklık
150 K
Son Sicalik
300 K
254 C
273 C
E) 64
Buna göre yukarıdaki değişimlerden hangilerinde gaz ba-
ning 2 katına çıkmıştır?