Frascati kılavuzu nedir?

frascati kılavuzu nedir?

frascati kılavuzu nedir?

Cevap:

Frascati Kılavuzu, bilim ve teknoloji istatistiklerinin toplanması, analizi ve raporlanmasına yönelik uluslararası bir standarttır. Bu kılavuz, bilim ve teknolojinin ilerlemesi hakkında bilgi edinmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini değerlendirmek ve politika yapmak için kullanılır. Adını İtalya’daki Frascati kasabasından alan bu kılavuz, 1963 yılında OECD tarafından yayınlanmıştır.

Frascati Kılavuzu, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımların ölçülmesi ve değerlendirilmesi için bir çerçeve sunar. Bu kılavuzda, bilim ve teknoloji istatistikleri için temel kavramlar, tanımlar, sınıflandırmalar ve yöntemler yer almaktadır. Ayrıca, verilerin toplanması, analizi ve raporlanması için ayrıntılı talimatlar da verilir.

Frascati Kılavuzu, bilim ve teknolojinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini ölçmek için de kullanılır. Bilim ve teknoloji faaliyetlerinin sonuçları, büyüme, istihdam, inovasyon, sağlık, enerji, iklim değişikliği gibi konularla ilgili karar alıcıları bilgilendirmek için değerlendirilir.

Frascati Kılavuzu, araştırma ve geliştirme harcamaları, insan kaynakları, bilim ve teknoloji faaliyetleri ve sonuçları hakkında bir dizi istatistiksel veri sağlar. Bu veriler, uluslararası karşılaştırmalar yapmak ve politika yapmak için kullanılabilir.

Frascati Kılavuzu’nun amacı, bilim ve teknolojiye yapılan yatırımların etkinliğini ve verimliliğini ölçmek, ülkeler arasındaki farklılıkları belirlemek ve iyi uygulama örneklerinin paylaşımını sağlamaktır.