Fotosentez

fotosentez nedir açıklayınız kısa
teşekkürler :slight_smile:

Fotosentez nedir

Fotosentez ; Yeşil Bitkiler ışık enerjisini kullanarak kimyasal bağ enerjisini dönüştürerek ilk basamaktaki organik madde üretimini sağlarlar. Bu olaya fotosentez denir.

Fotosentez Denklemi nedir

Karbondioksit + Su ışık ile birlikte klorofile girer > >> Glikoz + Oksijen

Kimyasal olarak ise fotosentez denklemi;

6CO_2 + 6H_2O ====> C6 H_{12}O_6 + 6O_2

1 Like