Fonkskiyon

f(x)=√17-3x

g(x)=4/2x-4

h(x) = x²+8x

fonksiyonları veriliyor.

f’nin en geniş tanım kümesi F,

g’nin en geniş tanım kümesi G,

h’nin en geniş tanım kümesi H

olduğuna göre, FOGOH kümesine ait tam sayıların adedi kaçtır?

Anlamadığın yeri sorabilirsin

1 Like