Fonksiyonunun azalan olduğu aralık aşağıdakiler- den hangisidir?

oylesinot (x) = x nethey ignone els
2. f: R* → R, f(x) =
1
D) (0, 1)
X
fonksiyonunun azalan olduğu aralık aşağıdakiler-
den hangisidir?
G=YE
A) R
C) R+
B) R-
E) R - {0}
ESEN ÜÇRENK

R+ da hep azalandır. x Değeri artıkça fonksiyon değeri azalır @Mihriye_Yasar