Fonksiyon 10. Sinif

[/img]

Meram Mehmet Münevver Kurban Anadolu Lisesi
10. Sınıf Performans Ödevi
1 Gerçek sayılarda tanımlanan f(x)=2x-3. g(x)=1-x ve h(x)=3x+1
fonksiyonlarını kullanarak aşağıdaki fonksiyonların kurallarını bulunuz
a. (fog)(x)
o. (goh)(x)
e. (foh)(x)
< performans
2 Gerçek sayılar kümesinde tanımlanan f, g ve h fonksiyonlan için aşağı-
da istenenleri bulunuz.
a. f(x-2)=3x+5 ise f(x) nedir?
b. g(2x+4)=2-x ise g(x) nedir?
c. h²3-1-2x ise h(x) nedir?
d. 12=3x+5 ise 1(2) nedir?

e. g(2x-3)=5x+4 ise g-¹(-6) nedir?
f. h(1-x)-5-4x ise h-¹(-3) nedir?
96. Şekil
3
5
7
AMA
-3 -2 -1 0 1 2 3
a. (fof)(-3)
o. (fofof) (3)
b. (gof)(x)
d. (hog)(x)
f. (hof)(x)
f(x)
-2
*96. Şekil" de verilen f fonksiyonunun grafiğine göre aşağıda istenenleri
bulunuz
x=
4 Gerçek sayılarda tanımlıf ve g fonksiyonları için, 1-¹(6x-1)=3x+1
dir. (f-¹og)-¹(m)=-3 olduğuna göre m aşağıdakiler-
x+1
ve g(x)=
den hangisidir?
3x+4
f:R-{a}-R-{b} ve f¹(x)=6x +8
olduğuna göre a +b toplamını bulunuz.
6 y = f(x) fonksiyonu için
f:R-R,
b. (fof)(1)
d. (fofof) (-2)
f(5) değerini bulunuz.
2f¹(x)+3
4-f-¹(x) olduğuna göre
(2x+3a, x <-2ise
f(x)= 6, x=-2ise
x+a, x>-2 ise
parçalı tanımlı fonksiyonu için
f(-2) + f(2)=10 olduğuna göre
f(-4) değerini bulunuz.
13 Aşağıda y=f(x) vey=g(x) fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
y = f(x)
8
9
kaçtır?
f:R-R,y=f(x) birim fonksiyondur.
f(5x-2)-f(5x-8)
f(-3x+2)+f(3x) işleminin sonucu
8
f¹ (4) +f¹ (2) + f(7)
f(f ¹(-2))
aşağıdakilerden hangisidir?
10
%78 16:24
Q
Yukarıda verilen y=f(x-2) fonksiyonunun
grafiğine göre
o. hl
a. f(-x)=-1(x) ise f fonksiyonu.
fonksiyondur.
c. Bütün sabit fonksiyonlar
fonksiyondur.
d. f(x)=x2+1 fonksiyonu.
siyon değildir.
f.
10 Aşağıda boş bırakılan yerlere “tek” ya da “çift”
kelimelerinden uygun olanı yazınız.
y=f(x-2)
işleminin sonucu
b. Grafiği y eksenine göre simetrik olan bir
fonksiyon
fonksiyondur.
a.
9
X
11 Gerçek sayılar kümesinde tanımlı f, k ve hi
fonksiyonları için aşağıdaki istenenleri bulunuz.
a. f(x+2) = 3x-5 ise f(x) nedir?
b. k(2x-1)=x+3 ise k(x) nedir?
=1-x ise h(x) nedir?
X
19 Aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız.
(-1)(+¹)
c. [(a+b)-3x][(a+b) + 3x]
fonk-
d. f(x-¹)=x+4 ise f(2) nedir?
e. k(2x-3) = 5x + 4 ise k-¹(-6) nedir?
n(¹-x) = -5-4x ise h-¹(-3) nedir?
12 Aşağıda fg:R-R fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
:
y = f(x)
V
-y=g(x).
(fog)(-8)+(fog)(-9) toplamını bulunuz.
2/8
b. (x-2y)(x+2y")