Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere verilen ad

Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere verilen ad nedir?

fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere verilen ad nedir?

Cevap: Fiziksel yollarla kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere Saf madde denir.