Fizik yatay atış hareketi

17:45
KB/S
3- ikisi de h yüksekliğinden atıldığı ich;
60
h = = gt²
t (hovada kalma süresi) eşittir.
hızlor
I. Düseydeki hular aynı dur ola yatay
aynı değildir. Düseydeki hız değirm vektörler
aynıdır. Yatoyda zaten huz deprimí you.
Dolayısıyla hiz depisimlen aynı olv.
!!! Yatayde aldıkları yollar
Latoy
3x=V₁.t
2x=√₂-t
3 2v₁ = 3√₂
31
hiz X sure
(couop E)