Fizik optik

Cevap a diyo. Neden ?

 1. Şekil 1’de duvarda duran ok resminin önüne bir bardak su bırakı-
  linca saydam bardağın arkasında kalan ok resmi tam ters oluşuyor.
  114
  Bunun nedeni;
 2. ışığın kırılması,
  II. Işığın renklerine ayrılması,
  III. Işığın yansıması
  olaylarından hangileri olabilir?
  A) Yalnız I
  B) I ve II
  D) II ve III
  R
  E) Yalnız III
  C) I ve III

Noktasal 1
Kaynak c

 1. K nob
  II. Kayr
  III. Perc
  yargıla
  A) Yalr